Child pages
  • Nieuwe functionaliteit in Magento 2: Product Fields Auto-Generation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een nieuwe functionaliteit van Magento 2 is Product Fields Auto-Generation, te vinden in het menu onder Stores -> Configuration -> Catalog -> Catalog.

Met deze functionaliteit kunt u artikelinformatie geautomatiseerd vullen. Dit kan veel tijd besparen wanneer u veel artikelen in uw catalogus heeft.

U kunt voor onderstaande velden de inhoud automatisch laten vullen:

  • SKU
  • Meta Title
  • Meta Keywords
  • Meta Description

Deze velden kunt u momenteel geautomatiseerd vullen met de onderstaande attributen::

  • {{name}}
  • {{sku}}
  • {{description}}

De optie om ook andere attributen, denk bijvoorbeeld aan merken, te kunnen gebruiken zou deze functionaliteit helemaal compleet maken.

Helaas bleek uit onze eerste tests dat deze functionaliteit momenteel nog niet correct werkt. Na het aanpassen van de templates, herindexeren en het legen van de cache blijven de meta gegevens op de productpagina nog ongewijzigd.

Wij gaan er vanuit dat deze functionaliteit in de uiteindelijke release van Magento 2 correct gaat werken.

Heeft u feedback? Wij horen het graag op 020-2181001 of per e-mail op support@tig.nl.

  • No labels