Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode.nl heeft een Magento extensie waarmee consumenten in uw webshop adressen kunnen aanvullen en valideren.
Wij adviseren deze extensie uit te schakelen als u gebruik maakt van de PostNL Magento extensie.

In een standaard configuratie conflicteert dit met de PostNL extensie vanwege een verschil in velden waarin de straatnaam, het huisnummer en de huisnummer toevoeging worden geplaatst. Dit leidt tot foutmeldingen bij het voormelden van zendingen.
Tevens zijn er problemen met het tonen van de juiste veld in de frontend bekend.

Wij adviseren de Postcode.nl Magento extensie uit te schakelen en de postcode check van de PostNL extensie te gebruiken om problemen te voorkomen. 

De extensie kunt u correct uitschakelen, wanneer u de volgende stappen doorloopt:

1. Login op de server.

2. Ga naar het pad "/app/etc/modules/" en open het bestand "PostcodeNL_Api.xml".

3. Vervang de tekst van "<active>true</active>" naar "<active>false</active>" en sla het bestand vervolgens op.

4. Ga tot slot via de Magento backend naar "Systeem > Beheer cache" en ververs alle cache.

Hierna zal de Postcode.nl API correct uitgeschakeld zijn en kunt u correct gebruik maken van de postcode check van de PostNL extensie.

 

Knowledge base article footer postnl