Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

De PostNL module geeft een waarschuwing met daarachter {bericht}. 

Oplossing:

In {bericht} staat verdere toelichting over de waarschuwing.(zie [POSTNL-0020]) Waarschuwingen zijn niet kritiek, in de meeste gevallen kan de zending verder verwerkt worden. 

Knowledge base article footer postnl