Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De extensie is succesvol geüpdatet naar een nieuwe versie.

Bekijk onze release notes voor Release notes van de PostNL Magento extensie voor meer informatie over de wijzigingen.


Knowledge base article footer postnl