Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

Bij het voormelden of het aanmaken van labels kan het zijn dat de waarde van het land van herkomst mist.

Oplossing:

Voor internationale (buiten EU) zendingen is een land van herkomst verplicht.


Knowledge base article footer postnl