Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:
Bij een integriteitscontrole van de PostNL data krijgt u de melding:

There appear to be problems with the integrity of the PostNL order and/or shipment data.

Oplossing:

Vermoedelijk zijn er aanpassingen gedaan in de database of is er een extensie actief in uw Magento webshop die invloed hierop heeft. U kunt hiervoor in de tig_postnl_integrity tabel kijken.

In een goede omgeving hoort deze tabel leeg te zijn.
Meer uitleg hierover kunt u op deze pagina vinden:
Waarom kan ik geen orders verwijderen als ik de PostNL Magento extensie gebruik?

Knowledge base article footer postnl