Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over onze MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: MyParcel is na deze versie zelf verder gaan ontwikkelen en wij hebben daarmee ook afstand genomen van de support op de extensie. Meer informatie is te vinden op https://www.myparcel.nl/.

...