Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.1.3

PSM2-35 - Domein naam wordt nu meegestuurd voor administratie doeleinden. 
PSM2-25 - Magento Market place optimalisaties - wijzigingen nodig vanuit Magento.

Daarnaast zijn er vele unit testen toegevoegd om zo bug vrij als mogelijk te blijven. 

Postcode extensie v1.1.2

PSM2-31 - Compatibiliteit met Mageplaza One Step Checkout
PSM2-22 - Optimalisaties in Blank en responsive design patronen. 

...