Child pages
  • Magento 2 Postcode extensie release notes

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.1.11

PSM2-58 - Probleem opgelost waarbij het huisnummer niet werd opgeslagen in het billing address. 

Magento 2.2.6 wordt vanaf deze versie volledig ondersteund. 

Postcode extensie v1.1.10

PSM2-57 - Magento 2.1.15 & 2.2.6  - Compatibiliteit. 

PSM2-57 - Magento 2.1.15  - Compatibiliteit. 

Gebruik v1.1.10 indien de Magento installatie onder versie 2.2.6 ligt. 


Code Block
composer require tig/postcode-magento2:v1.1.10


Postcode extensie v1.1.9

Compatibiliteit update voor koppeling met Coveralls. Hiermee is de dekking van belangrijke code gewaarborgd door middel van geautomatiseerd testen.
Code coverage percentage betreft nu 92%. 

Postcode extensie v1.1.8

PSM2-54 - Browser Autofill op het huisnummer- en toevoeging veld uitgeschakeld. 
PSM2-48 - Response validatie en berichten geoptimaliseerd.

Postcode extensie v1.1.7

PSM2-52 - Magento 2.1.14 & 2.2.5 - Compatibiliteit. 

Postcode extensie v1.1.6

PSM2-50 - Compatibiliteit Mageplaza probleem opgelost waarbij de velden incorrect gesorteerd werden. (Affected version Mageplaza OSC 2.5.0)

Postcode extensie v1.1.5

PSM2-44 - Compatibiliteit met Amasty Customer Attributes.
PSM2-46 - Compatibiliteit met Amasty One Step Checkout.

Postcode extensie v1.1.4

PSM2-39 - Compatibiliteit met Clean Checkout

Postcode extensie v1.1.3

PSM2-35 - Domein naam wordt nu meegestuurd voor administratie doeleinden. 
PSM2-25 - Magento Market place optimalisaties - wijzigingen nodig vanuit Magento.

Postcode extensie v1.1.2

PSM2-31 - Compatibiliteit met Mageplaza One Step Checkout
PSM2-22 - Optimalisaties in Blank en responsive design patronen. 

Postcode extensie v1.1.1

PSM2-34 - Magento 2.1.13 & 2.2.4 - Compatibiliteit. 

Postcode extensie v1.1.0 

First stable release of the extension 

Knowledge base article footer postcodenl