Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.2.2

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.8 en Magento 2.3.1.

Postcode extensie v1.2.1

PSM2-94 - Probleem opgelost voor Magento 2.3.0 waar huisnummers niet altijd correct meegestuurd werden naar de backend.

...