Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.3.5.

PSM2-116 - Huisnummers blijven nu zichtbaar wanneer een bezoeker de checkout ververst.

Postcode extensie v1.2.5

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.11 en Magento 2.3.4.

Postcode extensie v1.2.4

...