Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.2.7

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.3.5-p2 & Magento 2.4.0

PSM2-125 - Jquery/ui dependency expliciet gemaakt.
PSM2-126 - Layout definitie weggehaald uit layout.xml (met dank aan rikwillems op Github)
PSM2-124 - Adresveld voor Belgische check wordt niet meer disabled en error bericht is duidelijker gemaakt.

Postcode extensie v1.2.6

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.3.5.

...