Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Let op! Om de problemen met de huisnummers op te lossen zijn veel codewijzigingen in de checkout code noodzakelijk geweest. Test je updates altijd eerst op een staging omgeving!

Voor gebruikers van de onestepcheckout van https://www.onestepcheckout.com/, mogelijk is het vereist om de PostcodeCheckoutSupport plugin te verwijderen of te updaten.

POSTCODENL-246 - Postcode validatie is nu ook beschikbaar op de account pagina.
POSTCODENL-228 - Postcode auto-fill opties voor België zijn nu ook beschikbaar op de account pagina.
POSTCODENL-236 - Probleem opgelost waar het huisnummer niet altijd correct wordt doorgestuurd naar de backend.

...