Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: https://www.myparcel.nl/.

Wanneer u filtert in het verzendgrid krijgt u een foutmelding dat de SQL query niet goed is.

 

Oplossing:

  1. Login op uw server en open /app/code/community/TIG/MyParcel2014/Model/Adminhtml/Observer/ShipmentGrid.php
  2. Zoek order_increment_id (regel 210 & 212).
  3. Pas dit aan naar increment_id.
  4. Sla het bestand op, vernieuw uw Magento cache en test de aanpassing.

Het probleem is nu opgelost. Neem contact op met de TIG Servicedesk als u hier vragen over heeft.

knowledge-base-article-footer