Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor Magento installaties die gebruik maken van de Bol.com en PostNL extensie kan het gebeuren dat de PostNL extensie de geïmporteerde geïmporteerde orders van Bol.com niet herkend. Hierdoor kunnen de orders niet worden verwerkt als verzending.

Er is een oplossing aangeboden door Bol.com, via de onderstaande link wordt u doorverwezen naar de handleiding om dit te realiseren: https://goo.gl/EyBpFZ


 

Knowledge base article footer postnl