Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor het Het instellen van de verzenddagen verwijzen naar dit artikel. Dit is gelijk aan de PostNL Magento 1 extensie. Bekijk dit Magento 1 artikel voor meer uitleg: https://servicedesk.tig.nl/hc/nl/articles/206496518


Knowledge base article footer postnl