Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: https://www.myparcel.nl/.

Naast de Table Rates kunt u ook gratis verzendkosten instellen via Promoties > Winkelwagen prijsregels.

  • Klik rechts bovenin op 'Nieuwe regel toevoegen'.
  • Bij 'Regelgegevens' geeft u de regel een naam (voorbeeld: 'gratis verzenden vanaf 50'). Zet de 'status' op 'actief' en kies bij 'websites' en 'klantengroepen' alle opties.
  • Klik links boven op 'Voorwaarden' en schrijf zelf de regel door op '+' te klikken. (voorbeeld: Subtotaal gelijk aan of groter dan 50)
  • Ga naar de volgende stap 'acties' en geef bij 'gratis verzending' aan 'Alleen voor betreffende artikelen'.
  • Klik rechts bovenin op opslaan.

U heeft nu gratis verzendkosten ingesteld. 

knowledge-base-article-footer