Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: https://www.myparcel.nl/.

Als u tijdens het aanmaken van een zending als melding krijgt Invalide createConsignment antwoord is het niet mogelijk een zending aan te maken.

Dit kan diverse oorzaken hebben, in de log files van de extensie kunt u de oorzaak vinden.

De log files kunt u op twee manieren bekijken:

  • Via Systeem->Configuratie-MyParcel->Button Download logbestanden. U krijgt een zip bestand ter download aangeboden. Open het bestand TIG_MyParcel2014_Debug.log. Mocht deze methode niet werken volg dan onderstaande methode.
  • Via de server. Log met SSH of SFTP in op uw server en ga naar het pad /var/log. Open het bestand TIG_MyParcel2014_Debug.log

In het bestand _TIG_MyParcel2014_Debug.log _scrolt u naar beneden en daar ziet u informatie over waarom er geen zending kon worden aangemaakt.

knowledge-base-article-footer