Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: https://www.myparcel.nl/.


Vanaf versie 1.4.0 van de MyParcel extensie ondersteunen wij de onderstaande checkouts:

  • iDev OneStepCheckout 4.5.x en lager
  • IWD OneStepCheckout 4.2.2 

knowledge-base-article-footer