Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

De volgende melding is zichtbaar: 

"The extension has not been activated." of "De extensie is nog niet geactiveerd.".

Oplossing:

De Extensie is nog niet geactiveerd. Activeer de Extensie in System > Config > PostNL > Registratie > Volg de stappen die daar genoemd worden.


Knowledge base article footer postnl