Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: https://www.myparcel.nl/.

Children Display