Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op het moment dat de Pakjegemak locatie ontbreekt in de order die in de Magento backend staat kan dat te maken hebben met een extensie conflict. Er is één extensie waar wij dit probleem nu bij zien terugkomen en dat betreft een verouderde MyParcel extensie uit 2014. Mocht u dit probleem ondervinden en gebruik maken van de MyParcel 2014 extensie raden wij aan deze uit te schakelen.

  1. Log in op de server
  2. Ga naar de map /app/etc/modules/
  3. Zoek dit bestand: TIG_MyParcel2014.xml
  4. Open het bestand en zet de waarde "true" op "false"
  5. Open de Magento backend, log in en leeg alle cache
  6. Log uit en opnieuw in

Bij de eerste volgende order zou het pakjegemak adres weer als extra blok in de order getoond moeten worden.

Knowledge base article footer postnl