Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op moment van schrijven zijn de algemene voorwaarden van de Postcode Check van PostNL nog niet bekend. Hou dit artikel in de gaten om een update te krijgen over de algemene voorwaarden.

Knowledge base article footer postnl