Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Let op! Onderstaand artikel is gaat over een verouderde versie van de PostNL Magento 1 extensie. Het is raadzaam om gebruik te maken van de meest recente release.
De laatste versie en meer informatie kunt u vinden op https://tig.nl/postnl-magento-extensies

Het kan voorkomen dat een bestelling uit Cyprus niet kan worden voorgemeld en u de volgende error krijgt:

De volgende zendingen of bestellingen konden niet verwerkt worden:
[Ordernummer]: Validation failed for shipments: [T&T nummer]; Messages: [T&T nummer]: {[14303] Receiver country is not EPS} 

Oplossing:

Er dient een kleine code aanpassing worden gedaan.

1) Open het bestand app/code/community/TIG/PostNL/Helper/Cif.php.

2) Hierin ziet u een array met landcodes erin op regel 96.

In deze array staat de landcode CY(cyprus) verwijder deze uit de lijst.

 

Als u dit hebt gedaan kan je de orders uit Cyprus weer voormelden.

 


Knowledge base article footer postnl