Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:
U krijgt de melding "No shipment found for PostNL shipment #%d."

Oplossing:
Er wordt een PostNL actie aangeroepen op een niet-PostNL zending. Gebruik een correct zending ID.

Knowledge base article footer postnl