Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het kan zo zijn, dat na de installatie van de PostNL extensie het niet mogelijk is voor niet-admin gebruikers om de PostNL acties op verzendingen toe te passen. 

Wanneer dit het geval is, ziet het verzendingenoverzicht er als volgt uit: Image RemovedImage Added

Dit probleem ontstaat wanneer de PostNL extensie is geïnstalleerd, maar niet de juiste rechten aan de gebruikers zijn toegekend. Voor de acties van de PostNL extensie toe te passen, heeft de gebruiker namelijk een extra set rechten nodig. 

Om dit op te lossen moeten de juiste rechten toegekend worden aan de rol van de gebruiker. In dit voorbeeld gaat het om TestGebruiker, die als rol TestRol heeft. 

TestGebruiker kan op het moment niet de PostNL acties uitvoeren op de zendingen. Om dit te verhelpen volgt u het volgende stappenplan: 

1) Log in op het admin account, of een andere account die toegang heeft tot de rechten-instellingen
2) Navigeer naar de Systeem->Toestemmingen->Gebruikers
3) Selecteer de gebruiker in kwestie, en controleer welke rol deze gebruiker heeft 
Image RemovedImage Added
4) TestGebruiker is TestRol, daarom dienen voor TestRol de permissies aangepast te worden. 
5) Navigeer naar Systeem->Toestemmingen->Rollen en selecteer de rol in kwestie
6) Selecteer 'Rol Bronnen'
7) Scroll naar het kopje PostNL en activeer deze
Image RemovedImage Added

Nu is het mogelijk om met de zojuist geactiveerde rol de PostNL verzendingsopties uit te voeren!

Knowledge base article footer postnl