Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In de PostNL extensie is het mogelijk om de startpositie voor het labels printen aan te passen. Dit is geïntroduceerd zodat het niet noodzakelijk is om delen van een stickervel weg te moeten gooien. 

Om de startpositie voor het labels printen aan te passen, dient eerst het verzendingenoverzicht geopend te worden; Op het moment is het enkel mogelijk om dit via het verzendingenoverzicht te doen.

Selecteer vervolgens de orders waarvan het label geprint moet worden. Nu kan de printer startpositie worden aangepast, zodat dit op een afwijkende startpositie wordt geprint.

Image RemovedImage Added

Selecteer vervolgens vanaf welke positie geprint moet worden, en print de labels. Het resultaat ziet er (bijvoorbeeld) als volgt uit:


Image RemovedImage Added

Knowledge base article footer postnl