Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het verwijderen van orders is geen standaard onderdeel van Magento. Wanneer Magento orders verwijderd zijn terwijl de Foreign Key Contstraints uitstaan zal de PostNL extensie niet meer naar wens werken. Wij adviseren dan ook om geen orders te verwijderen.

Toelichting PostNL Magento extensie  en Magento orders

De PostNL orders zijn gekoppeld aan Magento orders. Wanneer de Magento order verwijderd wordt, kan het voorkomen dat een oude PostNL order wordt gekoppeld aan een (verkeerde) nieuwe Magento order.
Dit heeft tot gevolg dat de gekozen PostNL bezorgopties niet correct worden getoond in de backend en dat verzendlabels onjuiste informatie bevatten.

Voorkomen problemen toekomstige orders

Indien er Magento orders zijn verwijderd en er problemen hierdoor zijn is er geen manier om de verkeerd gekoppelde orders te herstellen. Het is wel mogelijk om de verkeerd gekoppelde orders te verwijderen, zodat vanaf de eerstvolgende order dit probleem niet meer voorkomt. 

Om dit te uit te voeren, dient eerst de database worden geopend. In de database, open de tabel tig_postnl_order. Allereerst moet elke postnl order verwijderd worden welke een NULL waarde heeft in de kolom order_id of quote_id. 

Daarnaast dient de tabel sales_flat_order geopend te worden in een nieuw tabblad/venster. Neem van elke rij uit de tig_postnl_order tabel de order_id, en zoek de bijbehorende entity_id op binnen sales_flat_order. Voorbeeld: Een postnl order heeft enitity_id '1' en heeft als order_id '5'. In de tabel sales_flat_order zoek je dan de order met entity_id '5' op. Indien de betreffende entity_id niet bestaat in de tabel sales_flat_order, dient de postnl order verwijderd te worden.


Ten slotte dient de quote_id van tig_postnl_order vergeleken te worden met de quote_id van sales_flat_order. Indien deze van elkaar verschillen, dient de postnl order verwijderd te worden.
Voorbeeld: Een postnl order heeft entity_id '1', heeft als order_id '5' en als quote_id '7'. In de tabel sales_flat_order pak je eerst de order met entity_id '5'. Deze order heeft als quote_id '4'. Aangezien de quote id van de PostNL order verschilt van de quote_id van de Magento order, dient de PostNL order verwijderd te worden. 

Bovenstaande stappen dienen herhaald te worden voor de tabellen tig_postnl_shipment en sales_flat_shipment. Wanneer een shipment_id uit de tig_postnl_shipment tabel niet teruggevonden kan worden als entity_id binnen de tabel sales_flat_shipment, dient de PostNL shipment verwijderd te worden. Indien de order_id uit tig_postnl_shipment niet overeenkomt met de order_id uit sales_flat_shipment, dient ook de PostNL order verwijderd te worden.

Knowledge base article footer postnl