Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De PostNL extensie biedt u twee PostNL brievenbus producten:
1. Brievenbuspakje (los label, u dient zelf nog te frankeren)
2. Brievenbuspakje extra (tracebare brievenbuszending. Komt op PostNL factuur)

Als u ze beide wilt gebruiken dient u te zorgen dat ze beide aan staan. Om dit te doen gaat u naar Configuratie > Sales > Postnl > Bezorgopties daar zet u het vinkje aan bij 'Gebruik brievenbuspakjes'.

Dan dient u naar Geavanceerde instellingen > Gebruikersinstellingen > Verzend voorkeuren in deze lijst dient u zowel Brievenbuspakje als Brievenbuspakje extra te selecteren.

Wij raden aan de variant die u het meest gaat gebruiken als standaard in te stellen. Dit kunt u ook doen onder Geavanceerde instellingen > Gebruikersinstellingen > Standaard brievenbuspakje optie.

Vervolgens kunt u het product dat u standaard niet gebruikt aanroepen door een zending aan te maken via het orderdetailscherm. In het gele vlak kiest u welk Brievenbuspakje gebruikt u gebruikt voor de zending.

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Knowledge base article footer postnl