Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Volg onderstaande stappen als Avondbezorging niet zichtbaar is.

  • Ga naar Systeem > Configuratie > PostNL > Geavanceerde Instellingen > Gebruikers instellingen.
  • Activeer het PostNL product "Lever alleen aan opgegeven adres".
  • Sla dit op en vernieuw uw PostNL cache (indien actief).

Let op:

Knowledge base article footer postnl