Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: https://www.myparcel.nl/.

Er zijn twee manieren om een HS tarief code mee te sturen voor het douane formulier.

1. Alle zendingen hebben dezelfde douane goederen HS code:

  • Systeem > Configuratie > MyParcel
  • Standaard verzendinstellingen > douane goederen HS code
  • Vul hier alleen de eerste vier getallen van de douane goederen HS code in.

2. Elke zending heeft een andere douane goederen HS code:

  • Order detailpagina > klik rechts bovenin op 'verzenden' > vul vervolgens rechts onderin de eerste vier douane goederen HS code in.
  • > klik op verzenden.

knowledge-base-article-footer