Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In Magento 2 kunt u de verzendkosten instellen door te navigeren naar:
Stores > Configuration > Sales > Shipping Methods.

De verzend functionaliteiten komen geheel overeen met Magento 1. U kunt een TableRates bestand vanuit Magento 1 dus exporteren en weer inladen in Magento 2. 

Image RemovedImage Added

knowledge-base-article-footer