Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.3.3

Let op! Om de problemen met de huisnummers op te lossen zijn veel codewijzigingen in de checkout code noodzakelijk geweest. Test je updates altijd eerst op een staging omgeving!

POSTCODENL-246 - Postcode validatie is nu ook beschikbaar op de account pagina.
POSTCODENL-228 - Postcode auto-fill opties voor België zijn nu ook beschikbaar op de account pagina.
POSTCODENL-236 - Probleem opgelost waar het huisnummer niet altijd correct wordt doorgestuurd naar de backend.

Postcode extensie v1.3.2

Support toegevoegd voor Magento 2.3.6-p1 en Magento 2.4.2.
PSM2-138 - De placeholder op de Belgische check wordt nu correct leeg gemaakt bij het selecteren van een ander land
PSM2-134 - Bij het selecteren van een land anders dan NL of BE wordt de checkout nu hersteld naar core Magento
PSM2-137 - De volgorde van een aantal velden is nu in de backend in te stellen
POSTCODENL-235 - Probleem opgelost waar Mageplaza niet correct het factuuradres in wilde laden in combinatie met de Postcode service
POSTCODENL-237 - Verbetering doorgevoerd bij de templates van de Postcode service om betaalmethodes sneller in te laden
De unit tests zijn nu compatible met Magento 2.4
De API urls zijn aangepast naar api.postcodeservice.com

...