Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het kan zijn dat u in uw orderoverzicht meerdere keren per order ziet dat deze is aangemeld, dat kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder de twee meest voorkomende.

  • U heeft de order een aantal keer aangemeld, dit is dan een handmatige actie geweest.
  • Het kan zijn dat er een conflict is met een andere extensie die gebruik maakt van de order grid. Als dit het geval is komt het hoogstwaarschijnlijk doordat de extensie een left join gebruikt, maar niet een group by variable mee geeft. Daardoor toont hij het woord "voorgemeld" meerdere keren.  U kan uw developer hiernaar laten kijken of anders contact opnemen met de Servicedesk.

Mocht het voorkomen dat de bovenstaande problemen in uw situatie niet het geval zijn?

Knowledge base article footer postnl