Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het Probleem komt doordat het afhaaladres niet correct is. Als u het order afhaaladres aanpast zal het voormelden daarna weer naar behoren gaan.
Zie de afbeelding hieronder voor het gebruik van de juiste velden.

Image Added


Knowledge base article footer postnl

...