Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Ga naar: https://jira.tig.nl/servicedesk/customer/portals
 2. Kies voor de juist afdeling:
  1. Accountmanagement voor vragen m.b.t. maatwerk, migraties en ontwikkeling
  2. Finance voor vragen over de facturatie
  3. Servicedesk voor vragen over onze extensies
 3. Kies voor het juiste onderwerp bij het aanmaken van een melding
 4. Beschrijf hetgeen waarmee wij u kunnen helpen
 5. Voeg eventueel afbeeldingen/screenshots toe om het te verduidelijken
 6. Meld uw vraag aan en wij komen er zo snel mogelijk op terug!

 

Gerelateerde artikelen

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesTIGSD
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "TIGSD"
labelskb-how-to-article

...

Page properties
hiddentrue


Gerelateerde kwesties