Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het kan voorkomen als u de postcode en huisnummer invult dat na het laden van de postcode check er geen adres naar voren komt. Ook komt er dan geen mogelijkheid om het handmatig in te vullen. 

De adresvelden blijven grijs zoals ook te zien is in de video hieronder. Dit gebeurt alleen in combinatie met de OneStepCheckout van iDEV.

Widget Connector
width500
urlhttps://youtu.be/PWJB_A1weFAhttps://www.youtube.com/watch?v=PWJB_A1weFA
height500

Onderaan in dit bericht vind u een zip bestand met de aanpassing. Als u de originele bestanden overschrijft met die van het zip bestand is het probleem verholpen.  Als dit geen oplossing biedt neem dan contact met ons op.

Voordat u de bestanden gaat vervangen is het verstandig om een back-up te maken, de bestanden die u dient te vervangen zijn als volgt:

  1. /skin/frontend/base/default/js/TIG/PostNL/postcodecheck.js
  2. /app/design/frontend/base/default/template/TIG/PostNL/delivery_options/onestepcheckout/deliveryoptions.phtml

View file
namePostNL_Magento_1_Postcode_Huisnummer_Fix 2.zip
height250

Knowledge base article footer postnl