Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.4.0

Support toegevoegd voor Magento 2.3.7 en Magento 2.4.2-p1
POSTCODENL-235 - Probleem opgelost met de Mageplaza Onestepcheckout waarbij er geen apart factuuradres ingevuld kon worden.
POSTCODENL-267 - Probleem opgelost met de Mageplaza Onestepcheckout waarbij het veld straat niet zichtbaar was voor België.
POSTCODENL-255 - Probleem opgelost waarbij het huisnummer soms niet zichtbaar was bij opgeslagen verzendaddressen, optimalisaties in het laden van de verzend- en factuuradressen.
POSTCODENL-262 - Het veld stad wordt nu correct gevalideerd, en niet pas bij het plaatsen van een order.
POSTCODENL-263 - Contactgegevens support geüpdatet in de backend.
POSTCODENL-274 - Logo TIG geüpdatet.
POSTCODENL-264 - Probleem opgelost waarbij het huisnummer dubbel zichtbaar was na het annuleren van een betaling.
POSTCODENL-279 - De Postcode Service wordt nu uitgeschakeld bij de accountpagina als de extensie of een land (NL/BE) uit staat.
POSTCODENL-280 - Bij de accountpagina wordt nu goed omgegaan met het aantal ingestelde adresregels.

Postcode extensie v1.3.3

Let op! Om de problemen met de huisnummers op te lossen zijn veel codewijzigingen in de checkout code noodzakelijk geweest. Test je updates altijd eerst op een staging omgeving!

Voor gebruikers van de onestepcheckout van https://www.onestepcheckout.com/, mogelijk is het vereist om de PostcodeCheckoutSupport plugin te verwijderen of te updaten.

POSTCODENL-246 - Postcode validatie is nu ook beschikbaar op de account pagina.
POSTCODENL-228 - Postcode auto-fill opties voor België zijn nu ook beschikbaar op de account pagina.
POSTCODENL-236 - Probleem opgelost waar het huisnummer niet altijd correct wordt doorgestuurd naar de backend.

Postcode extensie v1.3.2

Support toegevoegd voor Magento 2.3.6-p1 en Magento 2.4.2.
PSM2-138 - De placeholder op de Belgische check wordt nu correct leeg gemaakt bij het selecteren van een ander land
PSM2-134 - Bij het selecteren van een land anders dan NL of BE wordt de checkout nu hersteld naar core Magento
PSM2-137 - De volgorde van een aantal velden is nu in de backend in te stellen
POSTCODENL-235 - Probleem opgelost waar Mageplaza niet correct het factuuradres in wilde laden in combinatie met de Postcode service
POSTCODENL-237 - Verbetering doorgevoerd bij de templates van de Postcode service om betaalmethodes sneller in te laden
De unit tests zijn nu compatible met Magento 2.4
De API urls zijn aangepast naar api.postcodeservice.com

Postcode extensie v1.3.1

PSM2-132 - Added support for Magento 2.3.6 and Magento 2.4.1.

Postcode extensie v1.3.0

POSTCODENL-134 - Rebranding naar Postcodeservice.nl.
PSM2-130 - Ondersteuning voor de MyParcel extensie toegevoegd.
PSM2-128 - Probleem opgelost met de jQuery autocomplete functionaliteit wanneer mage/menu in een template ingeladen werd.

Postcode extensie v1.2.7

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.3.5-p2 & Magento 2.4.0

PSM2-125 - Jquery/ui dependency expliciet gemaakt.
PSM2-126 - Layout definitie weggehaald uit layout.xml (met dank aan rikwillems op Github)
PSM2-124 - Adresveld voor Belgische check wordt niet meer disabled en error bericht is duidelijker gemaakt.

Postcode extensie v1.2.6

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.3.5.

PSM2-116 - Huisnummers blijven nu zichtbaar wanneer een bezoeker de checkout ververst.

Postcode extensie v1.2.5

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.11 en Magento 2.3.4.

Postcode extensie v1.2.4

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.10 en Magento 2.3.3.
Onestepcheckout_Iosc toegevoegd aan de lijst met ondersteunende checkouts.
Stylesheets specifieker gemaakt zodat deze niet core jQuery-ui elementen overschrijven.

Postcode extensie v1.2.3

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.9 en Magento 2.3.2.
Errors op de checkout verdwijnen niet meer door middel van een timer.
Errors verdwijnen nu correct wanneer de klant van taal veranderd.

Postcode extensie v1.2.2

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.8 en Magento 2.3.1.

Postcode extensie v1.2.1

PSM2-94 - Probleem opgelost voor Magento 2.3.0 waar huisnummers niet altijd correct meegestuurd werden naar de backend.

Postcode extensie v1.2.0

België adrescheck toegevoegd. Wil jij jouw account uitbreiden met de Belgische Postcode Service, neem contact op met 020-21 81 000 of stuur een e-mail naar support@postcodeservice.nl.
De support voor MagePlaza is verhuist naar een nieuwe extensie. Maak je gebruik van MagePlaza, bekijk dan de instructies onder het kopje MagePlaza op Confluence: https://confluence.tig.nl/x/GoNUAw.
Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.3.0.
Vanaf nu wordt er bij Amasty Checkout v1.8.13 geen witte pagina meer getoond op de checkout.
Autofill van Chrome wordt nu correct uitgeschakeld op verschillende adresvelden.

Postcode extensie v1.1.12

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.7

Postcode extensie v1.1.11

PSM2-58 - Probleem opgelost waarbij het huisnummer niet werd opgeslagen in het billing address. 

Magento 2.2.6 wordt vanaf deze versie volledig ondersteund. 

Postcode extensie v1.1.10

PSM2-57 - Magento 2.1.15 & 2.2.6  - Compatibiliteit. 

PSM2-57 - Magento 2.1.15  - Compatibiliteit. 

Gebruik v1.1.10 indien de Magento installatie onder versie 2.2.6 ligt. 


Code Block
composer require tig/postcode-magento2:v1.1.10


Postcode extensie v1.1.9

Compatibiliteit update voor koppeling met Coveralls. Hiermee is de dekking van belangrijke code gewaarborgd door middel van geautomatiseerd testen.
Code coverage percentage betreft nu 92%. 

Postcode extensie v1.1.8

PSM2-54 - Browser Autofill op het huisnummer- en toevoeging veld uitgeschakeld. 
PSM2-48 - Response validatie en berichten geoptimaliseerd.

Postcode extensie v1.1.7

PSM2-52 - Magento 2.1.14 & 2.2.5 - Compatibiliteit. 

Postcode extensie v1.1.6

PSM2-50 - Compatibiliteit Mageplaza probleem opgelost waarbij de velden incorrect gesorteerd werden. (Affected version Mageplaza OSC 2.5.0)

Postcode extensie v1.1.5

PSM2-44 - Compatibiliteit met Amasty Customer Attributes.
PSM2-46 - Compatibiliteit met Amasty One Step Checkout.

Postcode extensie v1.1.4

PSM2-39 - Compatibiliteit met Clean Checkout

Postcode extensie v1.1.3

PSM2-35 - Domein naam wordt nu meegestuurd voor administratie doeleinden. 
PSM2-25 - Magento Market place optimalisaties - wijzigingen nodig vanuit Magento.

Postcode extensie v1.1.2

PSM2-31 - Compatibiliteit met Mageplaza One Step Checkout
PSM2-22 - Optimalisaties in Blank en responsive design patronen. 

Postcode extensie v1.1.1

PSM2-34 - Magento 2.1.13 & 2.2.4 - Compatibiliteit. 

Postcode extensie v1.1.

First stable release of the extension 

Knowledge base article footer postcodenl