Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.4.0

Support toegevoegd voor Magento 2.3.7 en Magento 2.4.2-p1
POSTCODENL-235 - Probleem opgelost met de Mageplaza Onestepcheckout waarbij er geen apart factuuradres ingevuld kon worden.
POSTCODENL-267 - Probleem opgelost met de Mageplaza Onestepcheckout waarbij het veld straat niet zichtbaar was voor België.
POSTCODENL-255 - Probleem opgelost waarbij het huisnummer soms niet zichtbaar was bij opgeslagen verzendaddressen, optimalisaties in het laden van de verzend- en factuuradressen.
POSTCODENL-262 - Het veld stad wordt nu correct gevalideerd, en niet pas bij het plaatsen van een order.
POSTCODENL-263 - Contactgegevens support geüpdatet in de backend.
POSTCODENL-274 - Logo TIG geüpdatet.
POSTCODENL-264 - Probleem opgelost waarbij het huisnummer dubbel zichtbaar was na het annuleren van een betaling.
POSTCODENL-279 - De Postcode Service wordt nu uitgeschakeld bij de accountpagina als de extensie of een land (NL/BE) uit staat.
POSTCODENL-280 - Bij de accountpagina wordt nu goed omgegaan met het aantal ingestelde adresregels.

Postcode extensie v1.3.3

Let op! Om de problemen met de huisnummers op te lossen zijn veel codewijzigingen in de checkout code noodzakelijk geweest. Test je updates altijd eerst op een staging omgeving!

Voor gebruikers van de onestepcheckout van https://www.onestepcheckout.com/, mogelijk is het vereist om de PostcodeCheckoutSupport plugin te verwijderen of te updaten.

POSTCODENL-246 - Postcode validatie is nu ook beschikbaar op de account pagina.
POSTCODENL-228 - Postcode auto-fill opties voor België zijn nu ook beschikbaar op de account pagina.
POSTCODENL-236 - Probleem opgelost waar het huisnummer niet altijd correct wordt doorgestuurd naar de backend.

Postcode extensie v1.3.2

Support toegevoegd voor Magento 2.3.6-p1 en Magento 2.4.2.
PSM2-138 - De placeholder op de Belgische check wordt nu correct leeg gemaakt bij het selecteren van een ander land
PSM2-134 - Bij het selecteren van een land anders dan NL of BE wordt de checkout nu hersteld naar core Magento
PSM2-137 - De volgorde van een aantal velden is nu in de backend in te stellen
POSTCODENL-235 - Probleem opgelost waar Mageplaza niet correct het factuuradres in wilde laden in combinatie met de Postcode service
POSTCODENL-237 - Verbetering doorgevoerd bij de templates van de Postcode service om betaalmethodes sneller in te laden
De unit tests zijn nu compatible met Magento 2.4
De API urls zijn aangepast naar api.postcodeservice.com

Postcode extensie v1.3.1

PSM2-132 - Added support for Magento 2.3.6 and Magento 2.4.1.

Postcode extensie v1.3.0

POSTCODENL-134 - Rebranding naar Postcodeservice.nl.
PSM2-130 - Ondersteuning voor de MyParcel extensie toegevoegd.
PSM2-128 - Probleem opgelost met de jQuery autocomplete functionaliteit wanneer mage/menu in een template ingeladen werd.

Postcode extensie v1.2.7

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.3.5-p2 & Magento 2.4.0

...