Child pages
  • Magento 2 Postcode extensie release notes

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.1.12

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.7

Postcode extensie v1.1.11

PSM2-58 - Probleem opgelost waarbij het huisnummer niet werd opgeslagen in het billing address. 

...