Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PSM2-54 - Browser Autofill op het huisnummer- en toevoeging velden veld uitgeschakeld. 
PSM2-48 - Response validatie en berichten geoptimaliseerd.

...