Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.1.10

PSM2-57 - Magento 2.1.15 & 2.2.6 - Compatibiliteit. 

Postcode extensie v1.1.9

Compatibiliteit update voor koppeling met Coveralls. Hiermee is de dekking van belangrijke code gewaarborgd door middel van geautomatiseerd testen.
Code coverage percentage betreft nu 92%. 

...