Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.1.11

PSM2-58 - Probleem opgelost waarbij het huisnummer niet werd opgeslagen in het billing address. 

Magento 2.2.6 wordt vanaf deze versie volledig ondersteund. 

Postcode extensie v1.1.10

PSM2-57 - Magento 2.1.15 & 2.2.6  - Compatibiliteit. 

PSM2-57 - Magento 2.1.6 15  - Compatibiliteit

Gebruik v1.1.10 indien de Magento installatie onder versie 2.2.6 ligt

Postcode extensie v1.1.9

Compatibiliteit update voor koppeling met Coveralls. Hiermee is de dekking van belangrijke code gewaarborgd door middel van geautomatiseerd testen.
Code coverage percentage betreft nu 92%. 

...