Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gebruik v1.1.10 indien de Magento installatie onder versie 2.2.6 ligt. 


Code Block
composer require tig/postcode-magento2:v1.1.10


Postcode extensie v1.1.9

Compatibiliteit update voor koppeling met Coveralls. Hiermee is de dekking van belangrijke code gewaarborgd door middel van geautomatiseerd testen.
Code coverage percentage betreft nu 92%. 

...