Child pages
  • Magento 2 Postcode extensie checkout support

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De Rubic Clean Checkout hebben wij compatible gemaakt voor versie v1.1.0 tot en met v2.0.0.

MagePlaza OneStepCheckout

...

Onestepcheckout Iosc

Onestepcheckout Iosc versie v1.2.036 wordt ondersteund.

Let op: voor de support van deze extensie is een losse extensie vereist. Om deze extensie te installeren dien je de volgende stappen uit te voeren:

Stap 1: php bin/magento maintenance:enable
Stap 2: composer require tig/postcode-magento2-checkout-support
Stap 3: php bin/magento module:enable TIG_PostcodeCheckoutSupport
Stap 4: rm -rf var/cache/* var/page_cache/* var/view_preprocessed/*  var/di/* generated/*
Stap 5: php bin/magento cache:flush
Stap 6: php bin/magento setup:upgrade
Stap 7: php bin/magento setup:static-content:deploy nl_NL en_US
Stap 8: php bin/magento maintenance:disable

Na de installatie van deze extensie dien je de volgende configuraties aan te passen:

Configuratie 1: Postcode Service NL/BE → Configuration → Checkout usage naar Iosc Onestepcheckout
Configuratie 2: Postcode Service NL/BE → Advanced Configuration → Housenumber field naar Street address line 2
Configuratie 3: Postcode Service NL/BE → Advanced Configuration → Housenumber addition field naar Street address line 3
Configuratie 4: OneStepCheckout → Billing address fields and settings → Add Fields. Voeg postcode-field-group toe, enable deze en zet de percentage op 100%. Sleep deze omhoog zodat deze voor street.0 staat. Sleep Country omhoog en zorg ervoor dat deze voor de aangemaakte postcode-field-group staat.
Configuratie 5: OneStepCheckout → Billing address fields and settings → Uncheck required en enabled bij Postcode.
Configuratie 6: OneStepCheckout → Shipping address fields and settings → Zie Configuratie 4.
Configuratie 7: OneStepCheckout → Shipping address fields and settings → Zie Configuratie 5.

MagePlaza OneStepCheckout 

De Mageplaza OneStepCheckout versies 2.5.0 tot en met 2.6.1 wordt worden ondersteund. De MagePlaza OneStepCheckout is op dit moment alleen compatible met de Nederlandse postcode check.

Let op: Vanaf versie v2v1.02.0 van de Postcode check is de support van MagePlaza deze extensie uit de Postcode extensie gehaald. Hier hebben wij is een losse extensie voor aangemaakt. Om deze extensie te installeren dien je de volgende stappen uit te voeren:

Stap 1: php bin/magento maintenance:enable
Stap 2: composer require tig/postcode-magento2-checkout-support
Stap 3: php bin/magento module:enable TIG_PostcodeCheckoutSupport
Stap 4: rm -rf var/cache/* var/page_cache/* var/view_preprocessed/*  var/di/* generated/*
Stap 5: php bin/magento cache:flush
Stap 6: php bin/magento setup:upgrade
Stap 7: php bin/magento setup:static-content:deploy nl_NL en_US
Stap 8: php bin/magento maintenance:disable

Knowledge base article footer postcodenl