Child pages
  • Magento 2 Postcode extensie checkout support

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor de Magento 2 Postcode check Service extensie is er support toegevoegd voor een aantal checkout extensies.

Let op, wij hebben deze extensies op een aantal specifieke versies getest.
Jouw checkout of versienummer niet in de lijst terug te vinden? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 020-21 81 000 of de e-mailen naar servicedesk@tigsupport@postcodeservice.nl


Op dit moment ondersteunen wij de volgende extensies:

...

Configuratie 1: Postcode Service NL/BE → Configuration → Checkout usage naar Iosc Onestepcheckout
Configuratie 2: Postcode Service NL/BE → Advanced Configuration → Housenumber field naar Street address line 2
Configuratie 3: Postcode Service NL/BE → Advanced Configuration → Housenumber addition field naar Street address line 3
Configuratie 4: OneStepCheckout → OneStepCheckout → Billing address fields and settings → settings → Add Fields. Voeg postcode-field-group toe, enable deze en zet de percentage op 100%. Sleep deze omhoog zodat deze voor street.0 staat. Sleep Country omhoog en zorg ervoor dat deze voor de aangemaakte postcode-field-group staat.
Configuratie 53: OneStepCheckout → OneStepCheckout → Billing address fields and settings → settings → Uncheck required en enabled bij Postcode.
Configuratie 64: OneStepCheckout → OneStepCheckout → Shipping address fields and settings → settings → Zie Configuratie 42.
Configuratie 75: OneStepCheckout → Shipping OneStepCheckout → Shipping address fields and settings → Zie Configuratie 53.

MagePlaza OneStepCheckout 

...

Stap 1: php bin/magento maintenance:enable
Stap 2: composer require tig/postcode-magento2-checkout-support
Stap 3: php bin/magento module:enable TIG_PostcodeCheckoutSupport
Stap 4: rm -rf var/cache/* var/page_cache/* var/view_preprocessed/*  var/di/* generated/*
Stap 5: php bin/magento cache:flush
Stap 6: php bin/magento setup:upgrade
Stap 7: php bin/magento setup:static-content:deploy nl_NL en_US
Stap 8: php bin/magento maintenance:disable

Knowledge base article footer postcodenl