Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Summary

  • Our Support team will help with workarounds and bug reporting
  • We'll generally fix critical bugs in the next maintenance release
  • We schedule non-critical bugs according to a variety of considerations

How we approach bug fixing

Bug fix releases are more frequent than feature releases, and target the most critical bugs affecting customers. The notation for a bug fix release is the final number in the version (the

...

3 in

...

v1.

...

7.

...

3, for example).

We assess each bug based on the symptom severity (that is,

...

 when this bug causes symptoms, how severe are those symptoms).

...

 There are three levels of symptom severity:

Niet kunnen bestellen / Geen orders kunnen afhandelen

Wij streven er naar om altijd binnen 4 werkdag uren jouw ticket te beantwoorden.
Zodra er ontdekt is dat het om een probleem met de extensie gaat, wordt er een ticket aangemaakt voor onze development afdeling. De oplostijd die wij aanhouden bedraagt 4 werkweken. Deze gaan in vanaf het moment dat het ticket wordt overgedragen naar deze afdeling. 

Hierbij wordt er ook bepaald hoe kritisch het probleem is. Als er sprake is van een grootschalig probleem zal er een hogere prioriteit aan gegeven worden. Het kan voorkomen dat er een tijdelijke nieuwe versie wordt uitgerold en wordt verstrekt aan iedereen die last heeft van het probleem.

PrioriteitPriorityOmschrijvingDescriptionBedrijfskritisch
Interne processen zijn geblokkeerd

Interne processen zijn geblokkeerd

Zodra er bepaald is dat het veroorzaakt wordt door de extensie zullen wij gepaste actie ondernemen. Wij streven er naar om altijd binnen 4 werkdag uren jouw ticket te beantwoorden. De oplostijd die wij aanhouden betreft maximaal 4 werkweken. Er zijn echter altijd uitzonderingen en als blijkt dat het langer duurt, dan zullen wij jou hierover informeren.

Verhoogd: Workaround beschikbaar

Er kan verder gewerkt worden echter duurt het langer dan normaal

Wordt opgepakt in de eerst volgende sprint. Een sprint bestaat uit een planning van 2 weken. In het uiterste geval kan dit om en nabij 4 weken duren totdat het is afgehandeld.

Normaal/ToevoegingDeze worden samen met de opdrachtgever en interne PO's opgepakt. De prioriteit wordt afgestemd en op basis hiervan ingeplant. In het geval van verbeteringen, toevoegingen of uitbreidingen van de extensie zal dit in overleg met de opdrachtgever gaan. Voor deze verzoeken kan er geen maximum tijd aangehouden worden. De prioriteit hiervan wordt bepaald door de opdrachtgever. Zodra een verbetering, toevoeging of uitbreiding gereed is zullen wij jou hierover informerenBusiness critical

Customers can't place orders / Unable to process orders

The moment a bug is given the status "Business critical" it will get the highest priority. Investigation for this kind of bugs will start immediately. The fix will be communicated once it is available and will be implemented in the upcoming release of the extension.

Resolution time will vary depending on the complexity of the problem. We strive to provide a solution within 2 sprint lengths (4 weeks). But of course we will do everything to get it solved as soon as possible.

Internal processes blocked

Our internal processes are blocked due to this issue

Once we determined that this is caused by the extension, we will take appropriate action. The maximum resolution time will be 2 sprints (4 weeks). There will always be exceptions to this rule. When it takes longer than 4 weeks, we will inform you about that.

High priority: Workaround available

Able to continue working but taking longer than usual

This will be planned for the next sprint. Sprints start every 2 weeks at the beginning of the week and last 2 weeks. These kinds of issues can be prioritized by the product owner and client.

Normal/Feature request

Feature requests or issues with minor impact will be prioritized by the product owner and client. When it concerns an improvement, expansion or addition to the extension the client will determine the priority. For this kind of requests there is no maximum time, it all depends on the priority of the client. Once the improvement, expansion or addition is applied to the extension you will receive an update.


Assessing bugs using symptom severity makes sure that we prioritise prioritize the most impactful fixes. We give high priority to security to security issues.