Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.2.4

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.10 en Magento 2.3.3.
Onestepcheckout_Iosc toegevoegd aan de lijst met ondersteunende checkouts.
Stylesheets specifieker gemaakt zodat deze niet core jQuery-ui elementen overschrijven.

Postcode extensie v1.2.3

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.9 en Magento 2.3.2.
Errors op de checkout verdwijnen niet meer door middel van een timer.
Errors verdwijnen nu correct wanneer de klant van taal veranderd.

...