Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Onderstaande informatie gaat over onze MyParcel extensie v1.4.1. MyParcel is na deze versie zelf verder gaan ontwikkelen en wij hebben daarmee ook afstand genomen van de support op de extensie. Meer informatie is hier te vinden op https://www.myparcel.nl/.

Children Display