Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

De Magento Compilatie functie dient uitgeschakeld te zijn bij veranderingen in de geladen Magento classes, met andere woorden, je dient de Magento Compilatie uit te schakelen bij het initiëren van een upgrade/downgrade/installatie of verwijderen van een Magento module.

Alvorens je de Magento compilatie uit kunt schakelen, dien je in te loggen in de Magento backend. Vervolgens navigeer je naar System (Systeem) > Tools (Hulpmiddelen) > Compilation (Compilatie) en klik op de Disable (Uitschakelen) knop. 

Wanneer u niet bij de admin van uw webshop kan, dan kan u de compiler ook via SFTP deactiveren. Ga hiervoor naar: includes > config.php

Zorg dat daar de twee defines uitgecommend zijn: 
#define('COMPILER_INCLUDE_PATH', dirname(__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.'src'); 
#define('COMPILER_COLLECT_PATH', dirname(__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.'stat');


knowledge-base-article-footer